Włókna do betonu

Włókna do betonu FIBERMESH

Włókna polipropylenowe Fibermesh, Fibermix, Harbourite polepszają w sposób zdecydowany jakość betonów i zapraw przez:

  • redukcję pękania plastycznego, skurczowego, lepszą urabialność,
  • wzrost odporności na czynniki pogodowe,
  • zwiększoną odporność na zginanie,
  • wzrost mrozoodporności,
  • podwyższoną udarność,
  • dodatkową wytrzymałość na rozkurczanie,
  • redukcję przesiąkliwości.

Tylko włókna typu Fibermesh MD są zamiennikiem stalowych siatek przeciwskurczowych w posadzkach. Mogą być stosowane we wszystkich sytuacjach, również wraz z innymi dodatkami do betonu. Uwaga: włókna nie stanową zamiennika zbrojenia strukturalnego ani nie eliminują konieczności prawidłowej pielęgnacji świeżego betonu.